Poznaj nasz system, rozwiń skrzydła i możliwości swojej firmy!


Załóż konto i sprawdź jak działa aplikajca!

Twój warsztat w lepszym wydaniu!

Nasza aplikacja jest dostępna na dowolnym urządzeniu!Baza klientów

Pobieraj dane o klientach z GUS podając NIP klienta. Unikniesz w ten sposób pomyłek i oszczędzisz czas na wprowadzanie danych.Baza napraw

Dokumentuj dokonane naprawy, rób zdjęcia dodawaj załączniki, prowadź historię napraw pojazów.Baza samochodów

Prowadź bazę danych naprawianych pojazdów w Twoim serwisie.Dokumentacja

Generuj klientom raporty z dokonanych napraw ich pojazdów.

RODO

Regulamin

Co to jest RODO?

RODO – to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych które weszło w życie na obszarze Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie reguluje sposób przetwarzania danych, czyli dokonywania wszelkich operacji na danych osobowych, tj. między innymi zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, ale również usuwanie. Korzystając z e-mechanik.pl, możesz być pewien, że dane Twoich kontrahentów są bezpieczne, a Ty spełniasz wymogi RODO.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobach fizycznych, pozwalające na bezpośrednie lub pośrednie zweryfikowanie danej osoby. Do danych osobowych zaliczamy między innymi imię i nazwisko, adres email, PESEL, IP, ale również szczególne kategorie danych, dotyczące pochodzenia etnicznego czy również przynależności do związków zawodowych.

Czy potrzebujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia transakcji?

Realizując zamówienie na rzecz kontrahenta, nie musisz pytać o dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania jego danych jest zawarta między Wami umowa. Umowa nie musi zostać spisana, wystarczą jednoznaczne oświadczenia woli obu stron – ze strony nabywcy może to być odpowiedź na przedstawioną mu ofertę handlową, czyli, na przykład, wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym oraz kliknięcie przycisku "Kupuję". Przy pozyskiwaniu danych klienta nie zapomnij jednak o obowiązku poinformowania go o tym, kto, w jakim celu i jak długo będzie jego dane przetwarzał.

Czy dane, które wprowadzam do systemu są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z RODO?

Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na serwerach znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należących do firmy home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Pracownicy Działu Obsługi Klienta nie mają bezpośredniego dostępu do danych, które powierzasz w e-mechanik.pl, chyba że sam udzielisz na to dodatkowej, limitowanej czasowo zgody. Wszyscy pracownicy są również upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązani do zachowania poufności wynikającej z podpisanej z umowy.

Czy e-mechanik.pl administruje dane, które wprowadzam do systemu?

Wprowadzając dane swoich kontrahentów do systemu e-mechanik.pl, powierzasz firmie przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. nie jest więc Administratorem Danych, a Podmiotem Przetwarzającym. Ze względu na powierzenie przetwarzania danych, którymi administrujesz, powinieneś podpisać z nami Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak mogę podpisać z e-mechanik.pl - umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Umowę powierzenia przetwarzania obecnie podpisujemy w wersji papierowej, gdyż w świetle obecnego prawa nie jest możliwe jej zawarcie drogą elektroniczną.

Czy mogę wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które przechowuję w e-mechanik.pl?


- Rejestrując się w systemie e-mechanik.pl wprowadź hasło, które poza literami będzie zawierać cyfry i małe i duże znaki specjalne. Pamiętaj, że te dane powinny być tajne, nie zapisuj ich nigdzie i nie ujawniaj ich nikomu;


- Loguj się do systemu zawsze ze strony https://e-mechanik.pl – sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;


- Przy logowaniu do systemu faktury.e-mechanik.pl korzystaj tylko z zaufanych komputerów i urządzeń mobilnych;


- Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu z pozycji profilu użytkownika;

- Po zakończeniu pracy w systemie pamiętaj, by do wylogowania się użyć przycisku "Wyloguj"

Cennik

Our app is available on any mobile device! Download now to get started!

Zielony 50 zł netto miesięcznie
 • Baza klientów
 • Baza dokonanych napraw
 • Generowanie raportów z napraw
Załóż konto
Niebieski 150 zł netto miesięcznie
 • Baza klientów
 • Baza dokonanych napraw
 • Generowanie raportów z napraw
 • Statystyki serwisu
 • Konfigurowanie stanowisk
Załóż konto
Czerwony 250 zł netto miesięcznie
 • Baz klientów
 • Pobieranie danych o klientach z GUS
 • Baza dokonanych napraw
 • Generowanie raportów z napraw
 • Statystyki serwisu
 • Konfigurowanie stanowisk
 • Konfigurowanie pracowników
 • Rozliczanie pracy pracowników
Załóż konto

Formularz kontaktowy

Masz pytania do nas, skontaktuj się z nami chętnie odpowiemy